Privatlivspolitik

Når du besøger kino.dk, behandler vi persondata. Læs om vores privatlivspolitik herunder.

1           Introduktion

1.1              Når du besøger kino.dk, vil vi indsamle og behandle personoplysninger om dig, eksempelvis lokationsdata, cookies og IP-adresse. Nedenfor har vi bl.a. beskrevet, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet og retsgrundlaget for behandlingen og dine rettigheder i forbindelse hermed. 

2           Dataansvarlig

2.1              Kino.dk A/S, Mosedalvej 11, 3. 2500 Valby., CVR-nr. 31878020, er dataansvarlig. Det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, og at det er os, som du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger.

3           Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1              Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

(a)     at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;

(b)     at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser, du måtte have, herunder ved brug af kontaktformularen på kino.dk;

(c)     at videregive dine personoplysninger til biografen, som du foretager dit køb fra, herunder i visse tilfælde ved hjælp af en cookie;

(d)     at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;

(e)     at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

(f)     at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om; 

(g)     hvis du har oprettet en profil, for at kunne vise oplysninger om dig og dit indhold, hvis du skriver et indlæg i vores blog, og for at forstå dine præferencer og gøre os i stand til at personalisere vores markedsføring, og derved markedsføre mere relevante varer og tjenesteydelser til dig på baggrund af de oplysninger, som du selv frivilligt angiver i forbindelse med oprettelse eller brug af din profil. Logikken bag den automatiske behandling er, at vi på baggrund af din favoritbiograf og dine sete film tilpasser og målretter vores markedsføring i overensstemmelse hermed.

(h)      at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

(i)      at forbedre it-sikkerheden og videst muligt forhindre bedrageri og misbrug;

(j)      hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke;

(k)hvis du samtykker til markedsføringscookies (cookies fra tredjeparter), er det for at videregive oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, til samarbejdspartnere og andre tredjeparter til brug for direkte markedsføring;

(l)hvis du samtykker til præference- og statistik-cookies anvender vi dine personoplysninger til at regulere dine funktioner på hjemmesiden, og vi videregiver oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, til samarbejdspartnere, f.eks. Google Analytics, til brug for udarbejdelse af statistik om f.eks. brugen af vores hjemmeside og for at regulerer antallet af henvendelser til vores server;

(m)     at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser, som kino.dk måtte være underlagt.

3.2              Nedenfor har vi angivet vort grundlag for behandling af dine personplysninger til ovenstående formål:

(a)     Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, som du er part i i forbindelse med formålene angivet ovenfor under punkt 3.1, litra a-c, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

(b)     Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, navnlig for at markedsføre vores ydelser, gennemføre analyse og statisk, forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1, litra d-i, og det er vores vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

(c)     Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1, litra j-l, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en mail til privacy@kino.dk, og du kan trække dit cookiesamtykke tilbage her. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

(d)     Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler kino.dk i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 m, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

3.3              Vi opbevarer dine personoplysninger som følger:

(a)     Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, opbevarer vi dine personoplysninger, indtil kontraktforholdet er afsluttet og i en periode på op til 3 år derefter.

(b)     Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke til direkte markedsføring, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføring, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage, og i en periode på 2 år herefter. 

(c)     Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke til cookies, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi behandler dine personoplysninger til dette formål. Opbevaringsperioden vil afhænge af typen af cookies og udløbet af de enkelte cookies. Du kan finde en oversigt over opbevaringsperioder her

(e)     Hvor behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, der vurderes at veje tungere end dine modsatrettede interesser, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen. 

(f)Hvis du sletter din profil, vil vi slette oplysninger forbundet med din profil umiddelbart efter din sletning af profilen, medmindre en fortsat opbevaring er nødvendig af dokumentationshensyn.

(g)     Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os, opbevarer vi dine personoplysninger i overensstemmelse med forpligtelserne. Som eksempel kan nævnes, at vi i overensstemmelse med kravene i bogføringsloven, opbevarer dine personoplysninger i 5 år fra fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

4           Kategorier af personoplysninger

4.1             Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

(a)     Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

(b)     IP-adresse og loginlog (bl.a. til genkendelse i forbindelse misbrug af profiler).

(c)     Personoplysninger, som du selv har givet os, f.eks. i forbindelse med supporthenvendelser og kundeservice.

(d)     Oplysninger om dine personlige præferencer, bl.a. filmsmag, rating-historik og anmeldelser.

(e)     Svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser.

5           Dine rettigheder

5.1              Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor. Nedenfor følger en opregning af dine forskellige rettigheder. Disse rettigheder er ikke alle ubetingede rettigheder. Der kan således gælde undtagelser dertil.

5.2              Du kan til enhver tid anmode om indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, påberåbe dig retten til dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

5.3              Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Du kan finde kontaktoplysninger til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

5.4              Du har også til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

5.5             I det omfang vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor, bruge afmeldingslinket i vores e-mails eller tilbagekalde dit cookiesamtykke her.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder, som er tilgængelig via Datatilsynets hjemmeside. 

6           Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

6.1              Vi kan i visse tilfælde have en saglig grund til at videregive dine personoplysninger til koncernforbundne selskaber samt til professionelle rådgivere, herunder advokater, revisorer m.fl.

6.2              Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine eventuelle anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6.3              Vi overfører derudover dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder ved indgåelse af en databehandleraftale med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål i overensstemmelse med vores dokumenterede instrukser og sikkerhed for gennemførelsen af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

6.5              De personoplysninger, vi behandler om dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig til os herom ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 7 og derved få kopi af overførselsgrundlaget.

7           Kontaktoplysninger

7.1             Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til os via vores kontaktformular eller på denne email: privacy@kino.dk.